פחות מרבע חברי הכנסת שלנו הן נשים, לרבות מהן זו הקדנציה הראשונה. הן חדורות מוטיבציה ואנרגיות, אך הדרך שלהן למודעות ...