שלושה אמנים המשתמשים בספרים כאוביקט המרכזי ביצירתם. ...