מחשבות לקראת יום הזיכרון ה- 23 לרבין ...

במרץ 1994, עליתי לירושלים לבדי ומאז אני רצה בעליות... ...