הבנתי-אם תושבי חוץ פטורים ממס רווח הון לגמרי, ואוהבים להשקיע בחברות ישראליות כנראה גם בגלל הטכנולוגיה - וגם בזכות הפטור ...

הבוקר קמתי בשעה סבירה יותר. יש התקדמות. 6:30! תחושות הגוף, מחשבות ודפדוף בעיתונים וברשת העלו בי תובנות... ...

שיר אהבה נכזבת, המתאר מערכת יחסים מורכבת עם תכנת הניווט WAZE . השיר נכתב במשותף ע"י חברים ברשת, כשכל אחד ...