אין ספק, שההדפסה שנעשת כיום בעולם, יוצרת מצב לא הגון לרוב בני האדם, שהרי הכסף המודפס, הולך רק לידיים, שרגילות ...