דרושה חברת טיולים שרוצה להטיס את עצמה למקום אחר ...