עוד בטרם מלאו לי שישה חודשים, ארזו אותי הורי ועברו לקיבוץ אליו הגיע אבי לבדו כילד, ובו התחנך עד שהגיע ...