תערוכת מעצבים בחו"ל זה כמעט כמו פה רק שבתמונות יוצא יותר גלאם ...