הערכות של בוב הבנאי מאפשרות לילדים לשחק את דמות בוב הבנאי ולהכיר מקרוב את כלי העבודה השונים ושימושיהם,לפתח מוטוריקה עדינה, ...