מה דעתי על הספר? גם הוסטוט וגם אני יצאנו מבולבלות ...