המשפט 'אני רוצה להביא שלום עולמי' הוא כנראה המשפט המזוהה ביותר עם טקס מלכות היופי. לגל גדות, מלכת היופי שלנו ...