הורסקי, מנהל החדשנות של מונדליז העולמית, השתתף בכנס rethinking food שנערך בשיתוף מכון הייצוא והעביר הרצאה על הדרכים המובילות לכניסה ...