השפל שהגענו אליו בהקשרים של פערים חברתיים, לימודים ובריאות הנפש של ילדינו - הם הזדמנות לחשוב מחדש על הכל ולעשות ...