בימים האלה, בהם טיסה נראית רחוקה מתמיד, יצרו קרן זלץ ודיוי בראל את החלופה המושלמת - טיול במקומות רחוקים בלי ...