הייתי בקווסטומניה, הצלתי את העולם מזומבים מפחידים ושרדתי כדי לספר על זה. ...