רבות ונצורות אפשר לכתוב על לקוח החלומות אותו נתבקשנו לתאר הפעם. לכאורה, משימה הגיונית ולא מסובכת כלל. בפועל, המון מחשבה, ...