הטור מוקדש  הפעם למסיימות יב'  ועוד יותר מזה לאמהות היקרות שלהן..: זהו הילדה גדלה , עכשיו זה די רשמי , ...