לא יודע למה, אבל היום ערב חג ראש השנה, חשבתי כי ראויי לנסות להזכיר לכולם, שהעולם לא עוצר את השעון ...

לקראת המסחר שיהיה מחר בניו יורק, נו סוף סוף משבר "רציני" שייצר אולי מיני מפולת ליומיים…או שבועיים, אבל כל מפולת ...