גילגולו של רוזנטל -או- מגילת רות -או- איפה כדאי להחנות את הסוסים? ...