הילדים בחרו לשחק במחשב ? תציעו להם אתרים שמשלבים משחק עם למידה וידע ...