שר הפנים נדרש למסור נתונים במסגרת העתירה של קידום זכויות הזקנים במסגרת עתירת כן לזקן ואח' נגד כנסת ישראל ואח', ...

pc.co.il מאת עו"ד נועם קוריס – נועם קוריס עורכי דין ומגשרים new.kurislaw.com/2017/06/05/pc-co-il-מאת-עוד-נועם-קוריס/ 5 ביוני 2017 – מאת עו"ד נועם קוריס. על הסרת ...