גילוי נאות – הייתי מוזמנת להשקה היום, הרבה מהנשים בעולם, עושות טיפולים אסתטיים שונים. כידוע, לאחר טיפולים אלה, העור רגיש ...