חצי האי פיליון | מקום שבו המערב רגוע והמזרח פרוע השאלה הכי נפוצה וחוזרת על עצמה בקרב כל מי שמתכנן ...