החידושים הטכנולוגיים של חברת YES - כל אחד בבית רוצה לראות הקלטה אחרת מממיר מקליט אחד ? בקרוב זה לא ...