ללורה חשוב שתדעו מה קרה בתשיעי בנובמבר. אתם יודעים, נכון? כי זה היום בו הצוּרֶס התחילו. ...