ניתן יהיה לראות בפורים הקרוב גם הרבה תחפושות עמים לדוגמא - אינדיאניות, סיניות, יווניות וקלאופטרות. בקרב הגברים נראה הרבה בוקרים, ...