ג'ני קפלן אלופת ישראל בהנפת קטלבלס שהצליחה לשמור על התואר שנתיים ברציפות. איך מנצחים באליפות הקטלבלס וכיצד ואיפה מתאמנים מתכוננים ...

I was honored to be suggested by Alex Salkin,the first Israeli assistant to the world renown StrongFirst Master Instructors whom ...

הנה זה הגיע! בעקבות בקשות רבות - האימון החדש של השבוע - אימון חזק לכל הגוף בו נקדיש תשומת לב ...