חפצים מקבלים משמעות: חילופת מכתבים שנתרמה למוזיאון היהודי בברלין החיו אפיזודה מתוך חייה של נערה ברלינאית יהודיה וטפח מחיי היהודים ...