לפני חמש וחצי שנים היתה לאיב האלמנה , מלחינה קנדית של מוסיקה יהודית ומטפלת במוסיקה, פרשיית אהבים קצרה עם ג'ייק ...