הרשות לפיתוח ירושלים הדואגת לקדם ולפתח את העיר כבינלאומית ומובילה הן בהיבט הכלכלי,איכות החיים והמרחב הציבורי משיקה קמפיין"מקסימום ירושלים ...