הרהורים של חודש לפני ריצת המרתון הראשונה בחיי... ...