לא יודע למה, אבל היום ערב חג ראש השנה, חשבתי כי ראויי לנסות להזכיר לכולם, שהעולם לא עוצר את השעון ...