האמת שאלו שני אתרים די חדשים אבל מאד מעניניים, אבל שלא כמנהגי, הפעם איני מתכונן להרחיב, מה שראוי לעשות זה ...