שלום בטחון רווחה? הגיע הזמן לעשות, לדבר דיברנו מספיק עד כה….  קשה לקלוט כאשר חיים מרחוק וגם מקרוב, איזה אנשים ...