השבוע שמעתי את זה שוב בשיחה עם חברה, היא אמרה לי: "אני לא מבינה בכל ההזמנות האלה באלי אקספרס ובאינטרנט ...