אני רוצה להגזים בכל מעשי אני רוצה להגזים עד בלי די ...