בני אדם עושים טעויות, יום יום שעה שעה, אבל אהבה היא מתנה, או שהיא קיימת, או שהיא לא קיימת, וכל ...