אישה נאה דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם –  שלושה דברים הגורמים הנאה וקורת רוח. במקור: "שלשה מרחיבין ...