גם לך יש צורך להשוות נתונים ממספר קבצי אקסל ? רוצה להעתיק נתונים בין קבצי אקסל ? אם הקבצים פתוחים ...

אפשר לקצר את העבודה באקסל כאשר משתמשים בקיצורי מקשים. מה עושה מקש F4? ומה עושה מקש F5 ? לקבלת המדריך ...