כשאכלתי את הסינייה המדהימה של ענת מיד ידעתי שאני חייבת לקבל את המתכון ויהי מה. כשראיתי כמה שהוא פשוט הבנתי ...