ב-14 השנה האחרונות בוטיק 'אמה' בנה את עצמו כמוסד עבור קהילת נשים שמחפשות אופנה ייחודית ושונה. בעלות הבוטיק, שגית ולירית, ...