כילדה קטנה היה לי חשד שיש לי איזה הפרעת קשב קלה , אף אחד לא איבחן אותי , גם לא ...