שאלת השאלות להגיש טפסים לביטוח לאומי או לא?! לקחת עו"ד?! ע"פ מה הם מודדים אותי בוועדה? ...