דבורה לקתה בסרטן קטלני עם סיכויי החלמה נמוכים, אבל בחרה לנצח אותו וגם הצליחה בזכות טיפול ניסיוני ורופאה שהפכה למלאך ...