העיסוק, הבלתי-פוסק, בדמותה ואישיותה החייתית של הפאם-פאטאל, שאופיינו כאמור בהענקת פרטים פיזיים חייתיים לדמותה הנשית, הוליד, במאה ה- 19, את ...

Mermaids, figures with a female torso and piscine tail, appear repeatedly throughout history in various cultures, and appropriately, carry different ...