בספרו האחרון, שכתב עם טדי האל, Competing Against Luck: The Story of Innovation" and Costumer Choice ", מביא כריסטנסן שוב ...