האגודה למלחמה בסרטן מציינת היום את יום הסרטן הבינלאומי ומצאתי ביום זה הזדמנות להגיד תודה רבה לאגודה למלחמה בסרטן, ...