מרתה מור פורטר רצתה לחדד את כישורי התפירה שלה והציבה לעצמה מטרה לתפור בגד אחד בחודש במשך שנה, התוצאה היתה ...