כל התיקים והציוד לבית הספר שאתם ממש רוצים לפתוח איתם את השנה... ...

גילוי נאות, הייתי מוזמנת להשקה לא חשוב אם אתם בגן, ביסודי, בחטיבה או בתיכון, כולם צריכים תיק. ובקרביץ יש תיקי ...