מהרגע שהוא נולד, המצלמה לא נחה. החיוך הראשון, מתהפך, זוחל, נעמד ומה לא? אלפי תמונות נמצאות בסלולרי ובמחשב. למרות כל ...